Sveiki atvykę į UAB Akleta ir UAB Eta Cargo svetainę

UAB "Akleta" ir UAB "Akleta logistics" - tai įmonių grupė, kurias vienija pagrindinis Kuriame Lietuvos ateitįtikslas - suteikti Jums kompleksinę krovinių gabenimo „nuo durų iki durų“ paslaugą. Mes padėsime teisingai parengti krovinio gabenimui reikalingą dokumentaciją, atstovausime Jus gaunant reikalingus leidimus, sertifikatus, atstovausime Jus muitinėje ir kitose valdžios įstaigose. Mūsų aukštos klasės specialistai jau eilę metų sėkmingai dirba šioje srityje ir garantuoja Jums greitą, kokybišką ir mandagų aptarnavimą bei saugų krovinio pristatymą nurodytu adresu.  

Intrastato ataskaitų rengimas

Intrastato ataskaitų pildymas - viena iš UAB Akleta teikiamų paslaugų. Intrastato tikslas - teikti informaciją apie įmonių prekių srautus tarp Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių. Intrastato ataskaitų teikimas yra privalomas visiems PVM mokėtojams, kurie  vykdydami prekybinius sandorius su Europos Sąjungos valstybių ūkio subjektais, išveža arba įsiveža prekių, kurių metinė vertė didesnė nei Statistikos departamento apskaičiuotoji asimiliacijos riba. Intrastato sistemos taikymą nustato Europos Sąjungos teisės aktai, o už jų nevykdymą numatyta administracinė atsakomybė.

-Atstovaujame įmonę muitinėje muitinės audito metu ( mūsų įmonė prisiima atsakomybę už INTRASTATO ataskaitoje pateiktų duomenų teisingumą, dalyvauja įmonėje, vykstant muitinės auditui). Manome, kad šis pasiūlymas bendradarbiauti Jus sudomins, sutaupys Jūsų laiką ir pinigus, o mūsų įmonė galės teikti Jums kokybiškas, Jūsų verslo poreikius, specifiką ir apimtį atitinkančias paslaugas.
glasses

Skaityti daugiau: Intrastato...

Įsakymas "Dėl 2012 m. intrastato ribų nustatymo"

LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL 2012 M. INTRASTATO RIBŲ NUSTATYMO

 

2011 m. spalio 28 d. Nr. DĮ-209

Vilnius

 

Įgyvendindama 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų, panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3330/91 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 16 tomas, p. 64), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 222/2009 (OL 2009 L 87, p. 160), ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 1086 „Dėl užsienio prekybos ir pridėtinės vertės mokesčio duomenų rinkimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 72-3034) 2.2 punktą bei siekdama mažinti Lietuvoje pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojais registruotų asmenų statistinės atskaitomybės naštą,

nustatau, kad:

Skaityti daugiau: Įsakymas "Dėl...

Krovinių gabenimas, ekspedijavimas, logistika

Ekspeditorius - transporto proceso organizatorius. Mes parenkame ir pasiūlome klientui tinkamiausiąaircraft
trainbūdą kaip gabenti krovinį. Mes sukūrėme patikimą ir išvystytą krovinių pervežimo sistemą, kuri pasižymi tikslumu, saugumu ir patikimumu. Atrinkome ir sudarėme sutartis su patikimomis transporto įmonėmis, todėl, operatyviai galime pasiūlyti reikalingą transporto priemonę Jūsų kroviniui reikiamu laiku ir reikiamoje vietoje. Ekspedijuodami krovinius, suorganizuojame visus reikalingus transportavimo būdus ir kontroliuojame jų gabenimo eigą nuo pakrovimo ir dokumentų išrašymo iki krovinio pristatymo į galutinę paskirties vietą.

 

truck

ship

Krovinių gabenimas autotransportu. Tarptautinis bei vietinis krovinių gabenimas

 

Tarptautinis gabenimas bei ekspedijavimas visose Europos ir NVS šalyse yra kuruojami kvalifikuotų kompanijos transporto vadybininkų. Mūsų teikiamų paslaugų saraše ne tik tarptautinis krovinių gabenimas, bet ir ir vietiniai krovinių pervežimai (vietinė distribucija) iš mūsų partnerių sandėlių.

Autotransportas:

• pilnai pakrautos transporto priemonės ar dalinių krovinių logistika;

• automobiliai su ADR įranga pavojingiems kroviniams gabenti;

• negabaritiniai ir sunkiasvoriai kroviniai – optimalus transporto priemonių parinkimas, leidimai, draudimas;

• automobiliai su tentinėmis priekabomis – visų rūšių kroviniams.

 

Krovinių gabenimas oro transportu

Krovinių  gabenimas oro transportu - tai vienas saugiausių ir greičiausių krovinių gabenimo būdų. aircraftSavo klientams mes lengvai prisitaikome unikalius, specifinių krovinių gabenimo reikalavimus ir garantuojame, kad krovinys bus vežamas tinkamai, reikiamoje temperatūroje ar pakuotėje.  Kadangi bendradarbiaujame su daugeliu žinomų aviakompanijų, galime garantuoti greitą ir saugų krovinių pristatymą visame pasaulyje.

Siūlomos paslaugos:

• Krovinių ekspedijavimas oro transportu į (iš) visas pasaulio šalis;

• Operatyvus krovinių eksporto dokumentų parengimas bei procedūrų įforminimas, net likus kelioms valandoms iki skrydžio;

• Krovinio pristatymas iki gavėjo durų (DDU, DDP pristatymo sąlygos);

• Krovinių sandėliavimas ir paruošimas pervežimui, pakavimas;

• Krovinių, kuriems reikalingos specifinės pervežimo sąlygos, gabenimas;

Skaityti daugiau: Krovinių...

Kroviniu pervežimas geležinkeliais

 

• Gabename krovinius Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei visose NVS šalys, Kinijoje;

• Vežame visų rūšių krovinius;

• Gabename universaliais ir specializuotais vagonais;

• Parenkame optimalias logistikos schemas bei transportavimo maršrutus;

• Sudarome negabaritinių krovinių tvirtinimo schemas, gauname patvirtinimą iš geležinkelių;

• Kontroliuojame krovinio gabenimo procesą;

• Apdraudžiame krovinį, užsakome vagonus, pildome geležinkelio važtaraščius.

 

Krovinių gabenimas jūrų transportu

 

Krovinių gabenimas jūrų transportu yra vienas pigiausiu būdu pervežti tiek įprastinius, tiek sunkius ar didelių gabaritų krovinius. Bendradarbiaudami su partneriais tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, transportuojame krovinius laivais į (iš) visas pasaulio šalis. Užsakovo poreikiams patenkinti  siūlome pilnų konteinerių (FCL), dalinių krovinių (LCL), negabaritinių krovinių gabenimą. Taip pat galimas informacijos apie krovinio judėjimą teikimas.

 

• Laivų frachtavimas didelės apimties/svorio krovinių gabenimui;

• Pilnai pakrautų (FCL) konteinerių ir dalinių krovinių (LCL) gabenimas visomis kryptimis (žr. Jūrų konteinerių matmenys );

• Gabenimas specialiais konteineriais: Open Top, Flatrack, Platform, Reefer ir t.t.;

• Krovinių gabenimas "nuo durų iki durų";

Skaityti daugiau: Krovinių...

Atstovavimas ūkio subjektams, deklaruojant prekes visoms muitinės procedūroms


Atstovaudami klientams muitinėje, atliekame už juos visas su muitine susijusias custom logoprocedūras. Mes ne tik parengiame dokumentus, bet ir galime fiziškai atstovauti krovinio tikrinimo metu, bendrauti su muitinės pareigūnais.

Užsakovui pageidaujant, galime atstovauti užsakovui Teritorinėje muitinėje ar Muitinės departamente sprendžiant klausimus, susijusius su prekių deklaravimu (paduodame prašymus, gauname leidimus, pratęsiame tranzito terminą, gauname paaiškinimus dėl muitinės procedūrų ar muitinės sankcionuotų veiksmų vykdymo, prekių klasifikavimo, pateikiame prekių pavyzdžius (mėginius) muitinės laboratorijai prekių klasifikavimui ir kt.).

Mūsų klientai gali viską patikėti mums ir negaišti savo brangaus laiko tvarkant dokumentus bei tuo tarpu užsiimti savo tiesiogine veikla.

Kliento atstovavimas gaunant leidimus bei sertifikatus

Užsakovui pageidaujant, galime ne tik atstovauti muitinėje, atlikdami už juos visas su muitine susijusias procedūras. Taip pat galime dalyvauti ir paruošiamajame procese gaunant reikiamas licencijas, sertifikatus ir pan.
certificateGalime atstovauti užsakovui Teritorinėje muitinėje ar Muitinės departamente sprendžiant klausimus, susijusius su prekių deklaravimu (paduodame prašymus, gauname leidimus, pratęsiame tranzito terminą, gauname paaiškinimus dėl muitinės procedūrų ar muitinės sankcionuotų veiksmų vykdymo, prekių klasifikavimo, pateikiame prekių pavyzdžius (mėginius) muitinės laboratorijai prekių klasifikavimui ir kt.).

Mūsų klientai gali viską patikėti mums ir negaišti savo brangaus laiko tvarkant dokumentus bei tuo tarpu užsiimti savo tiesiogine veikla.

Eksporto procedūrų subsidijuojamiems produktams forminimas


Užsakovui pageidaujant, galime atstovauti įforminant eksporto procedūras subsidijuojamiems produktams. Apie "EKSPORTO PROCEDŪRŲ TAIKYMO YPATUMUS Į TREČIĄSIAS ŠALIS IŠGABENANT KOMPENSUOJAMUS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTUS"

TURINYS

•  ĮžangaCUSTOM
•  I. Kompetentingos institucijos
•  II. Subsidijuojamų kroviniųpriėmimas pervežimui
•  III. Pervežimas
•  IV. Krovinio pateikimas išvežimo įstaigai
•  V. Vežėjo pareigos ir atsakomybė, gabenant subsidijuojamus krovinius
•  VI. Vežėjo teisės gauti įrodymus, kad pervežimo operacija buvo atlikta korektiškai

Skaityti daugiau: Eksporto...

Atstovavimas veterinarijos ir fitosanitarijos tarnybose

Iš trečiųjų šalių Tarnybos kontroliuojamas prekes: gyvūninius produktus, gyvūnus, pašarus, negyvūninius maisto produktus, leidžiama įvežti tik per tuos pasienio kontrolės punktus, kuriuose veikia Tarnybos pasienio veterinarijos postai (toliau – PVP).

Kiekvienai įvežamai iš trečiųjų šalių į Lietuvą Tarnybos kontroliuojamai siuntai atliekamas veterinarinis tikrinimas. Veterinarinio tikrinimo metu yra siekiama užtikrinti, kad iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos teritoriją būtų įvežami tik cowsaugūs ir kokybiški gyvūniniai produktai, pašarai bei negyvūniniai maisto produktai, atitinkantys teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus, bei kontroliuoti įvežamų gyvūnų sveikatos būklę ir gyvūnų gerovės reikalavimų laikymąsi. Atlikus siuntos veterinarinį tikrinimą ir nustačius, kad ji neatitinka nustatytų teisės aktuose reikalavimų, siunta gali būti grąžinama siuntėjui arba nukreipta perdirbimui ar sunaikinimui.

Norėdami sužinoti plačiau, galite paskaityti VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS svetainėjearba tiesiog kreipkitės į mūsų įmonę.

Konsultacijos muitinės procedūrų ir kitų sankcionuotų veiksmų klausimais


Taikomų muitinės procedūrų apžvalga, rekomendacijos dėl ekonominiu požiūriu tikslingesnių muitinės procedūrų pasirinkimo.


Oficialių paklausimų, atsakymų bei skundų mokesčių klausimais administravimas

Oficialių paklausimų, atsakymų bei skundų mokesčių monitoringas, rekomendacijų užsakovui rengimas, dokumentų projektų užsakovui bei kitoms institucijoms paruošimas ir dalyvavimas derybose su šiomis institucijomis.

writeĮvairiausiais mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ar sumokėjimo klausimais įmonės pirmiausia kreipiasi į vietos mokesčių administratorių – apskrities valstybinę mokesčių inspekciją ar jos teritorinį skyrių. Mūsų specialistai padės Jums surašyti reikiamus prašymus esant reikalui, kaip Jūsų atstovas kreipsis į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos – centrinį mokesčių administratorių.
Prašymai ir skundai, pateikti centriniam mokesčių administratoriui, nagrinėjami vadovaujantis galiojančiais Viešojo administravimo, Visuomenės informavimo ir kitais įstatymais. Naujosios taisyklės išsamiau paaiškina, kaip aptarnaujami ir priimami su prašymais ir skundais atvykę asmenys, kaip jie išklausomi, konsultuojami. Taisyklės reglamentuoja tiesiogiai pristatytų prašymų ar skundų nagrinėjimą, su tuo susijusių priimtų sprendimų įforminimą ir perdavimą asmenims.


Muitinės dokumentų ruošimas

 

custom-logo

Ši instrukcija parengta vadovaujantis 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstancio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančo Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 6 tomas, p. 3) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. lapkricio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1063/2010 (OL 2010 L307, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 2454/93), 30A, 37 ir 38 priedais ir nustato bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomuju lapų rinkinių pildymo tvarką deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei.
Tais atvejais, kai teisės aktu nustatyta speciali nurodytuju rinkiniu ar atskiru ju langeliu pildymo tvarka, turi buti vadovaujamasi tų teisės aktų nuostatomis.


CUSTO• Bendrojo administracinio dokumento
(BAD) pildymas (importo, eksporto, tranzito procedūroms);

• CMR pildymas;

• TIR knygelės pildymas, TIR elektroninių duomenų ruošimas ir perdavimas.

 

pdf iconAtsisiysti "Bendrojo administracinio dokumento" (BAD) pildymo instrukciją
(importo, eksporto, tranzito procedūroms)

Krovinių sandėliavimas, rūšiavimas, svėrimas bei komplektavimas

Kiekvienam krovinio savininkui labai svarbu, kad jam priklausantis krovinys butu saugiai ir patikimai sandeliuojamas, kol bus pristatytas i galutine paskirties vieta. Dirbdami su patikimais partneriais galime pasiulyti palankias salygas ir ikainius kroviniu sandeliavimui ir pakrovimo – iškrovimo darbams, kroviniu perpakavimui, rūšiavimui ar paskirstymui, kroviniu paruošimui transportuoti.


Apie sandėlius

Sandėliai įrengti pritaikius moderniausias technologijas, atitinkančias mūsų klientų poreikius. Šie sandėliai yra 10,2 metrų aukščio. Bendras sausų sandėlių plotas siekia 14.000 m2. Veikia naujausia temperatūros palaikymo sistema. Taip pat yra šaldymo kameros, kurių bendras plotas viršija 20.000 m2. Sandėliai turi 65 pakrovimo vartus, kurie privažiuojami autotransportu bei geležinkeliu, jungiančiu terminalą su uostu bei visu pasauliu.

Sandėliai bei teritorija stebimi vaizdo kameromis 24 val. per parą. Įdiegta efektyvi sandėlių valdymo ir apsaugos sistema siekiant užtikrinti krovinio kontrolę ir apsaugą. Radijo terminalais fiksuojamas bei kontroliuojamas kiekvienas krovinys, kuris patenka į sandėlį ar išvyksta iš jo 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę. Klientai turi galimybę kontroliuoti sandėliuojamo krovinio likučius internetu.

 

Kaip atvykti į sandėlius

 

Mūsų pagrindinės būstinės ir sandėlių adresas:

UAB "Akleta" & UAB "Akleta Logistics"

Kairių gt. 1,

Klaipėda 95367

 

Norėdami sužinoti maršrutą kaip pas mus atvykti, po žemėlapiu esančiame langelyje įrašykite savo adresą (pavyzdžiui Priestočio 1, Klaipėda) ir spauskite "Get directions". Žemėlapis parodys maršrutą ir kelionės legendą:

 

Coming from:

Interviu su "Lineka" prezidentu Vytautu Levicku

 

Asociacijos “Lineka” prezidentas Vytautas Levickas: mes ne papuasai ir žinome, kas tai yra logistika ir kas tai yra ekspedijavimas.


1. Tai vis dėlto, kas yra „Lineka“?

Lineka-logo„Lineka“ - tai asociacija, jungianti transporto ekspedicines kompanijas.
Kitaip tariant, tai grupė įmonių, grupė žmonių, kurie nori ir daro įtaką transporto ekspediciniam verslui.

 

2. „Linekos“ narys tai...?

Jei ekspeditorius yra “Linekos” narys, tai įrodo jo legalumą bei patikimumą.
Be to, “Lineka” turi bendradarbiavimo sutartis su giminingomis asociacijomis ir suteikia galimybę išplaukti į tarptautinius vandenis.

Narystė turi duoti naudą. Būna skambina (norintis tapti nariu) ir klausia:
- Ką jūs man duosit?
- Nieko neduosiu. - atsakau. - Nei torto atpjausiu, nei ką.... Nieko. Bet Tu turėsi tribūną. Pasakyk, ką skauda – sugrupuosim, paruošim ir pateiksim klausimą...

 

Narystė asociacijoje yra būdas būti išgirstam bei gauti reikiamą info. Nori gauti naudos – būk veiklus. Aš ne kartą esu sakęs – asociacija bus aktyvi ir veikli tik tada, kai bus aktyvūs nariai.

 

3. Ar turite privilegijuotų narių?

Neturime. Visų teisės vienodos.

4. “Linekos” prezidentas tai?

Prezidentas tai asociacijos veidas. Jis vykdo strategiją ir viešąją politiką. Jei esi prezidentas, turi pakankamai aktyviai dalyvauti ir kitų visuomeninių organizacijų valdymo organuose. Esu suskaičiavęs 12 visuomenių organizacijų, kuriose turiu pareigų, tarp jų: Vilniaus prekybos pramonės amatų rūmai, ICC Lietuva (tarptautiniai prekybos rūmai), Lietuvos Pramonininkų Konfederacija, intermodalinio transporto technologinė platforma.
Tenka aktyviai dalyvauti. Atėjęs negali pasakyti: “ė, chebryte, aš pasitarsiu ten…”. Kaip įgaliotas pirmasis asmuo, turi labai greitai orientuotis ir žengti koja kojon su visa infomacija iš visų susijusių sričių.

5. Kaip apibūdintumėte kokybiškai suteiktą ekspeditoriaus paslaugą?

Greitai, saugiai ir su mažais kaštais.
Aš manau, kad ekspeditorius ne veltui vadinamas transporto architektu. Geras ekspeditorius parenka ir pasiūlo klientui tinkamiausią būdą kaip pargabenti krovinį.

6. Linksmiausias nesusipratimas, pasitaikęs asociacijos veikloje.

Ne tiek linksmiausias, kiek netikėtas. Kartais dalyvavimas pasitarime su pirmaisiais Respublikos asmenimis gali labai pagreitinti vieno ar kito klausimo sprendimą.
Prieš keletą metų dalyvavau civilinio kodekso svarstyme kartu su tuometine konservatorių vyriausybe bei premjeru Kubiliumi. Besėdint kilo įdėja: kodėl nėra transporto ir ekspedijavimo straipsnio civiliniame kodekse?
Taip ir pasakiau:
- Klausykit, apie transportą tai mes nieko neturim!
- Kodėl neturim? – paklausė premjeras. - Reikia paruošt. Paruoškit.
Kibom prie darbo ir paruošėm. Aišku, paskutiniame variante mūsų rašalo liko nedaug, bet iki šių dienų turime atskirą straipsnį civiliniame kodekse apie transportą ir ekspedijavimą.
Taigi, kartais laiku lepteltas žodis gali pralaužti ledus, nes einant įprastais keliais visas procesas būtų užtrukęs gerokai ilgiau.
O po to, kai “įkalėm” į civilinį kodeksą, kas tai yra ekspeditorius, kas tai yra klientas, straipsnį pradėjo naudoti ir teisejai, ir teisėsauga. Būdavo, skambina iš teismų:
– Klausykit, ten yra pas jus kažkur tai, kažkoks tai norminis aktas….
Anksčiau ekspeditoriumi buvo vadinamas po parduotuves dešras išvežiojančios įmonės vairuotojas, kuris lydi krovinį, o dabar ekspeditorius - transporto proceso organizatorius.

7. Politika...ir drąsa. Tenka „laužti ledus“?

Asociacijos veiklos pradžioje dažnai tekdavo „gesinti gaisrus“.
Kartą buvo priimtas nutarimas muitinės sandėliuose atidarinėti, tikrinti visas prekes. Įsivaizduoji? Iškart pritrūko darbo jėgos, procesas sustojo. Mums užteko drąsos ir valios iš karto kreiptis į Respublikos prezidentą Valdą Adamkų.
Į paskirtą susitikimą pakvietė mus ir tuometinį muitinės vadovą. Savo pasiekėm - nutarimą atšaukė.

8. Nemaža veiklos sritis mokymai. Kuo jie ypatingi ir kam prieinami?

Kad galėtų konkuruoti visame pasaulyje, lietuvos ekspeditoriai turi nuolat kelti kvalifikaciją.
1998 metais pasauliniame kongrese Sidnėjuje „Linekai“ buvo įteiktas FIATA sertifikatas, suteikiantis teisę organizuoti mokymus tarptautiniam FIATA ekspeditoriaus diplomui gauti. Dirbome trejus metus, kol įrodėm, kad mes ne papuasai, ir kad žinome, kas tai yra logistika, kas tai yra ekspedijavimas. Turėjome išsiųsti 23 knygas įvairiomis kalbomis, dirbome kartu su VGTU, padėjo Švedijos ekspeditorių asociacija. Ir mes pirmieji iš buvusio socialistinio lagerio gavome šį sertifikatą.
Šiandien jau esame įteikę apie 100 FATA diplomų. Tai yra asmeninis (skiriamas ne įmonei, o darbuotojui) diplomas išrašomas Ciuriche. Pasauliniu mastu jų išduota apie 3200. Anksčiau buvo 40 valandų mokymosi programa, dabar - 200 (neįtraukiant praktikos) ir, be to, ją reikia nuvažiuoti ir apsiginti.
Be to, orgnizuojame papildomus seminarus, kuriuose paskaitas įvairiomis temomis (pvz: “Kas tai yra skaitmeninis tachografas ir kaip jį skaityti”) veda įvairių sričių specialistai ar “Linekos” narių vadovai.
Su “Linekos” pagalba, bet kuris pasiruošęs investuoti į darbuotojus narys, gali sudalyvauti ir kitų asociacijų mokymuose ar tarptautinėse konferencijose.

9. Nepatikimi ekspeditoriai ir vežėjai. Kaip pasitikrinti?

„Lineka“ viena iš pirmųjų sudarė netinkamai atsiskaitinėjančiųjų sąrašą. Kadangi tuo metu nieko panašaus nebuvo, juo naudojosi asociacijos nariai, muitininkai ir visi kiti.
Šiandien tą darbą atlieka skolų išieškojimo ir prevencijos tarnybos, į jas patarčiau ir kreiptis.
Mes klientams galime patvirtinti: Taip, tai yra „Linekos“ ar kitų šalių asocijuotų struktūrų narys.

10. Linksmas klausimas, pakomentuokite:

Sena citata iš www.tax.lt forumų (kalba netaisyta). 2004-11-09 21:09

Klausimas:
„Gal galite kas apšviesti, nes nežinau kas yra transporto ekspedicija ir kas ten vyksta. Gaunu papildomą darbelį, tai nesu su tuo susidūrus. Help“

Atsakymas:
„Aš paaiškinsiu kaimiškai, nes turiu žemą intelekto koeficientą:
Pasodinama vadybininkė, esanti dekretinėse atsotogose, prie savo namų telefono. Toji tiems, kas ieško kaip parsivežti ar išvežti krovinį, skambina ir tariasi. Tada skambina vežėjams ir sako: yra krovinys.
Tokiu būdu, tas užsakymas gali pereiti per kelias rankas, jei sutariama dėl kainos.
Aišku, dauguma yra rimtų transporto ekspedicinių firmų, bet kada su tais dalykais buvau susidūręs, net apšalau nuo tokios sistemos. Patikėk, šitas pvz. realus 4 metų senumo.
O šiaip nieko sudėtingo. Namuose tokią buhalteriją tvarkyti galima.“

Tokia praktika egzistuoja. Kol ekspeditorių veikla yra nesertifikuojama, neatestuojama, nelicenzijuojama ir šia veikla gali užsiimti kas tik nori, mes tam įtakos padaryti negalime.

11. Kas yra viešasis logistikos centras?

Viešasis logistikos centras tai kompleksas paslaugų: sandėliai, poilsio zona, socialiniai klausimų sprendimai, parduotuvės, viešbučiai, biurai, patalpos, kuriose yra galimybė dirbti. Viešasis logistikos centras - Lietuvos logistikos konkurencingumo didinimas, valstybės pagalba verslui.
Šiuo metu šis klausimas yra pakankamai gerai sprendžiamas, tame dalyvauja tiek verslas tiek savivaldybės, tiek ministerija.

12. Visus dabar neramina krizė finansų rinkoje. Masinės informacijos priemonės gąsdina bankų griūtimi tiek vakaruose, tiek rytuose (konkrečiau Rusijoje). Ne paslaptis, kad Lietuvos vežėjai glaudžiai susiję su Rusijos rinka. Koks būtų Jūsų patarimas, kaip nuo šito apsisaugoti Lietuvos vežėjams. Kaip "nesudegti"? Vežti tik už "grynus"? Akivaizdžiai matosi, kad ir Rusijoje jau stipriai vėluojama su mokėjimais. Jiems jau tampa iprasta moketi 30-60 dienų...
Būtų įdomu išgirsti Jūsų komentarą.
(projekto „ @rti Jūsų“ dalyvio klausimas)

Labai sudėtingas klausimas, ypatingai šiomis dienomis. Aš irgi šio proceso bijau. Yra atvejų, kai įmonės, kurios dirbo 3 – 4 metus, staiga   „užsilenkia“ ir palieka kalną neapmokėtų sąskaitų.
Vienintelis dalykas, ką gali padaryt, tai normalios sutartys. Nepadės netgi balansai ar teismai – viskas vyksta staiga.
Reikia žiūrėt kiekvieną dieną ir neleist įsiskolinimų. Kasdien skambinti, prašyti.
Šiai krizei nėra analogų. Tik kažkas panašaus 1998 metais buvo. Sako, kad viskas kartojasi. Labai sunku ką nors prognozuot.
Reikia kviesti verslininkus, asocijuotas struktūras ir ieškot variantų, kaip lengviau pragyvent, kaip sumažint mokesčius, o ne juos užkraut.
Vaistų nėra: dirbam, kaip išmanom, žiurim prevenciją.
Neretai pasitaiko, kad tenka parduot automobilį ir judėt tolyn.
Išgyvent reikia, išgyvent.

Papildoma informacija