Intrastato ataskaitų rengimas

Intrastato ataskaitų pildymas - viena iš UAB Akleta teikiamų paslaugų. Intrastato tikslas - teikti informaciją apie įmonių prekių srautus tarp Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių. Intrastato ataskaitų teikimas yra privalomas visiems PVM mokėtojams, kurie  vykdydami prekybinius sandorius su Europos Sąjungos valstybių ūkio subjektais, išveža arba įsiveža prekių, kurių metinė vertė didesnė nei Statistikos departamento apskaičiuotoji asimiliacijos riba. Intrastato sistemos taikymą nustato Europos Sąjungos teisės aktai, o už jų nevykdymą numatyta administracinė atsakomybė.

-Atstovaujame įmonę muitinėje muitinės audito metu ( mūsų įmonė prisiima atsakomybę už INTRASTATO ataskaitoje pateiktų duomenų teisingumą, dalyvauja įmonėje, vykstant muitinės auditui). Manome, kad šis pasiūlymas bendradarbiauti Jus sudomins, sutaupys Jūsų laiką ir pinigus, o mūsų įmonė galės teikti Jums kokybiškas, Jūsų verslo poreikius, specifiką ir apimtį atitinkančias paslaugas.
glasses

- INTRASTATO ataskaitų pateikimas muitinėje su pilna finansine atsakomybe prieš klientą.
- INTRASTATO ataskaitų duomenų suderinimas su Jūsų įmonės buhalterine ataskaita.
- Duomenų apie įmonės įvežtas ir išvežtas prekes įrašymas į INTRASTATO ataskaitas.

Papildoma informacija