Atstovavimas veterinarijos ir fitosanitarijos tarnybose

Iš trečiųjų šalių Tarnybos kontroliuojamas prekes: gyvūninius produktus, gyvūnus, pašarus, negyvūninius maisto produktus, leidžiama įvežti tik per tuos pasienio kontrolės punktus, kuriuose veikia Tarnybos pasienio veterinarijos postai (toliau – PVP).

Kiekvienai įvežamai iš trečiųjų šalių į Lietuvą Tarnybos kontroliuojamai siuntai atliekamas veterinarinis tikrinimas. Veterinarinio tikrinimo metu yra siekiama užtikrinti, kad iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos teritoriją būtų įvežami tik cowsaugūs ir kokybiški gyvūniniai produktai, pašarai bei negyvūniniai maisto produktai, atitinkantys teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus, bei kontroliuoti įvežamų gyvūnų sveikatos būklę ir gyvūnų gerovės reikalavimų laikymąsi. Atlikus siuntos veterinarinį tikrinimą ir nustačius, kad ji neatitinka nustatytų teisės aktuose reikalavimų, siunta gali būti grąžinama siuntėjui arba nukreipta perdirbimui ar sunaikinimui.

Norėdami sužinoti plačiau, galite paskaityti VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS svetainėjearba tiesiog kreipkitės į mūsų įmonę.

Papildoma informacija