Eksporto procedūrų subsidijuojamiems produktams forminimas


Užsakovui pageidaujant, galime atstovauti įforminant eksporto procedūras subsidijuojamiems produktams. Apie "EKSPORTO PROCEDŪRŲ TAIKYMO YPATUMUS Į TREČIĄSIAS ŠALIS IŠGABENANT KOMPENSUOJAMUS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTUS"

TURINYS

•  ĮžangaCUSTOM
•  I. Kompetentingos institucijos
•  II. Subsidijuojamų kroviniųpriėmimas pervežimui
•  III. Pervežimas
•  IV. Krovinio pateikimas išvežimo įstaigai
•  V. Vežėjo pareigos ir atsakomybė, gabenant subsidijuojamus krovinius
•  VI. Vežėjo teisės gauti įrodymus, kad pervežimo operacija buvo atlikta korektiškai


•  VII. Baigiamoji dalis
•  VIII. Diskusijos  

•  Subsidija –PREMIJA eksportuotojui už EB užaugintų žemės ūkio produktų išgabenimą iš vidinės rinkos.

•  Paralelėantidempingotaikymui(Meursingokodas).

 pdf iconplačiau galite paskaityti atsisiuntę šį dokumentą.

Papildoma informacija