Kliento atstovavimas gaunant leidimus bei sertifikatus

Užsakovui pageidaujant, galime ne tik atstovauti muitinėje, atlikdami už juos visas su muitine susijusias procedūras. Taip pat galime dalyvauti ir paruošiamajame procese gaunant reikiamas licencijas, sertifikatus ir pan.
certificateGalime atstovauti užsakovui Teritorinėje muitinėje ar Muitinės departamente sprendžiant klausimus, susijusius su prekių deklaravimu (paduodame prašymus, gauname leidimus, pratęsiame tranzito terminą, gauname paaiškinimus dėl muitinės procedūrų ar muitinės sankcionuotų veiksmų vykdymo, prekių klasifikavimo, pateikiame prekių pavyzdžius (mėginius) muitinės laboratorijai prekių klasifikavimui ir kt.).

Mūsų klientai gali viską patikėti mums ir negaišti savo brangaus laiko tvarkant dokumentus bei tuo tarpu užsiimti savo tiesiogine veikla.

Papildoma informacija