Atstovavimas ūkio subjektams, deklaruojant prekes visoms muitinės procedūroms


Atstovaudami klientams muitinėje, atliekame už juos visas su muitine susijusias custom logoprocedūras. Mes ne tik parengiame dokumentus, bet ir galime fiziškai atstovauti krovinio tikrinimo metu, bendrauti su muitinės pareigūnais.

Užsakovui pageidaujant, galime atstovauti užsakovui Teritorinėje muitinėje ar Muitinės departamente sprendžiant klausimus, susijusius su prekių deklaravimu (paduodame prašymus, gauname leidimus, pratęsiame tranzito terminą, gauname paaiškinimus dėl muitinės procedūrų ar muitinės sankcionuotų veiksmų vykdymo, prekių klasifikavimo, pateikiame prekių pavyzdžius (mėginius) muitinės laboratorijai prekių klasifikavimui ir kt.).

Mūsų klientai gali viską patikėti mums ir negaišti savo brangaus laiko tvarkant dokumentus bei tuo tarpu užsiimti savo tiesiogine veikla.

Papildoma informacija