Oficialių paklausimų, atsakymų bei skundų mokesčių klausimais administravimas

Oficialių paklausimų, atsakymų bei skundų mokesčių monitoringas, rekomendacijų užsakovui rengimas, dokumentų projektų užsakovui bei kitoms institucijoms paruošimas ir dalyvavimas derybose su šiomis institucijomis.

writeĮvairiausiais mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ar sumokėjimo klausimais įmonės pirmiausia kreipiasi į vietos mokesčių administratorių – apskrities valstybinę mokesčių inspekciją ar jos teritorinį skyrių. Mūsų specialistai padės Jums surašyti reikiamus prašymus esant reikalui, kaip Jūsų atstovas kreipsis į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos – centrinį mokesčių administratorių.
Prašymai ir skundai, pateikti centriniam mokesčių administratoriui, nagrinėjami vadovaujantis galiojančiais Viešojo administravimo, Visuomenės informavimo ir kitais įstatymais. Naujosios taisyklės išsamiau paaiškina, kaip aptarnaujami ir priimami su prašymais ir skundais atvykę asmenys, kaip jie išklausomi, konsultuojami. Taisyklės reglamentuoja tiesiogiai pristatytų prašymų ar skundų nagrinėjimą, su tuo susijusių priimtų sprendimų įforminimą ir perdavimą asmenims.


Papildoma informacija